Güncel Duyurular

DUYURU


 
Duyuru

ARDAHAN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU TARAFINDAN

KAMUOYUNA VE ASIL ÜYELERİMİZE DUYURULUR.

Birliğimizin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/09/2021 tarihinde saat 10.00’da Ardahan Merkez “80.Yıl Cumhuriyet Şehir Stadyumu’’nda ”,Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı aynı yer ve saatte 25/09/2021 tarihinde yapılacaktır.Genel Kurul Toplantımız gündemiyle beraber Ardahan Yerel Gazetelerinden Ardahan Medya gazetesinde 18/09/2021 tarihi itibariyle ilan edilmiştir.

GÜNDEM

1- Yoklama ve açılış,

2- Divan Başkanlığı seçimi,

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

4- Gündeme ilave madde varsa tekliflerin alınıp görüşülmesi,

5- Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,

6- Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması ve ibrası

7- 2018-2019-2020-2021 yılları Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı okunması ve ibrası,

8- Birliğin 2017 Olağan Genel Kurulunda Bakanlık Temsilcisi ve Genel Kurul hazirunun çoğunluklu onayı ile Yönetim Kuruluna verilen yetkilerin devamlılığının ibrası,

9- Birlik adına İktisadi İşletme açılması, işletme onayı, şirket kurulması, hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesislerin kurulması ihtiyaç halinde kiralanması veya satın alınabilmesi ıslah amaçlı her türlü İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarının belirlenmesi ve bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

10- Yıllık ıslah hizmet bedelinin (Soykütüğü Hizmet Bedelinin) genel kurul tarafından tespit edilmesi ve ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11- 2021 yılı da dahil olmak üzere üyelerin önceki yıllara ait birikmiş söykütüğü hizmet bedeli durumlarının görüşülmesi .

12- Üye giriş aidatlarının (aylık brüt asgari ücretin %10’unu geçmemek üzere) ve üye yıllık aidatlarının ( brüt asgari ücretin %5’ini geçmemek üzere) belirlenmesi,

13- 2021-2022 yılları çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması ve onaylanması,

14- Yönetim Kurulu tarafından yapılan üyelikten çıkarma teklifleri hakkında karar verilmesi,Birlik Ana sözleşmesine göre üyelik şartlarını sağlamayarak üyeliği düşen veya dilekçe ile kendi isteği üzerine üyeliği düşen yetiştiricilerin Yönetim kurulu kararı ile üyelikten düşme kararlarının ibrası,

15- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının ve yollukların mevzuata göre belirlenmesi,

16- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği Delegelerinin seçilmesi,

17- Dilek ve temenniler,

18- Kapanış.

Yunus BAYDAR

Veteriner Hekim


 
DUYURU
Değerli Yetiştiricilerimiz,
2018 Yılı 02.05.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arası doğumlu ikinci dönem buzağı destekleme
listeleri askıya çıkmıştır.Listelerinizi 25.07.2019
tarihine kadar Merkez ve ilçe şubelerimizden veya il-ilçe tarım müdürlüklerinden kontrol edebilirsiniz.

 
DUYURU

% 50 HİBELİ AHIR YAPIMI VE % 50 HİBELİ DAMIZLIK HAYVAN ALIMI BAŞVURULARI HAKKINDA ÖNEMLE DUYURULUR.

 

25/12/2018 tarihli ve 502 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 20.02.2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:2019/16)’kapsamında İlimizde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin 2019 yılı Uygulama Rehberi doğrultusunda %50 Hibeli Ahır Yapımı başvuruları İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Şube Müdürlüğüne, %50 Hibeli Damızlık Hayvan Alım Başvuruları ise Hayvan Sağlığı,Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne Yapılacaktır. Bu kapsamda 10-49 baş arası Ahır yapım destekleri %50 Hibe Destekleri ve %50 hibe destekli damızlık (Erkek) hayvan alımı başvuruları için son gün 19 Nisan 2019 olup, tüm yetiştiricilerimizin ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

 

YUNUS BAYDAR

VETERİNER HEKİM

BİRLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MERKEZ BİRLİĞİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI


 
DUYURU

Ardahan Dsyb başkanı sayın YUNUS BAYDAR Kamuoyuna Duyurulur:

Yetiştiricilerimizin 2018 yılı ilk dört aylık buzağılarına ait destekleme ödemeleri başta olmak üzere Mazot ve Gübre,Hububat ve Yem Bitkileri destekleme ödemeleri TC kimlik no sırasına göre aşağıdaki ilgili tarihlerde bakanlığımızca ziraat bankası aracılığı ile ödenecektir.
T.C.no Son hanesi 8 ve vergi kimlik no son hanesi :1-3-5-7-8-9 olanlar 22.02.2019 saat 18:00 dan sonra ödenecek.
T.C. no Son hanesi 4-6 ve vergi kimlik no son hanesi 4-6 olanlar 01.03.2019 saat 18:00 dan sonra ödenecek.
T.C.no Son hanesi 0-2 ve vergi kimlik no son hanesi 0-2 olanlar 08.03.2018 saat 18:00 dan sonra ödenecek.Üreten ve üretimde emeği geçen bütün üreticilerimize hayırlı olsun

 
duyuru

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü sayın ERTAN AĞTÜRK'ün abısı ERSİN AĞTÜRK hakkın rahmetine kavuşmuş olup cenazesi bugün öğle namazına müteakip Göle ilçesi Dereyolu Köyünde defnedilmiştir. Kendine allahtan rahmet ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz.


 
DUYURU

ARDAHAN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Sayın Asıl Üyemiz,
Birliğimizin 2017 yılına ilişkin Olağan ve Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 14/05/2017 Pazar günü saat 09.00’da Ardahan İli Merkez “Kazım Karabekir Spor Salonu ”nda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının aynı yer ve saatte 21/05/2017 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

Yunus Baydar

Read more text
 
önemli

ANAÇ SIĞIR VE BESİLİK MATERYAL DESTEKLEMELERİ ASKI LİSTELERİ
YAYINLANMIŞTIR.LİSTELERİ KONTROL EDİNİZ.


 
Birlik Genel Kurul Tolantı İlan ve Gündemi‏

ARDAHAN İLİ  DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

IV.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Konu :Genel Kurul Toplantısı İlan ve Gündemi

Birliğimiz Kuruluş Belgesinin 30. Maddesinin 2. Fıkrasına göre iki yılda bir mali genel kurul yapılması gerektiğinden Mali Genel Kurulumuzun gerçekleşmesi amacıyla ve 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı,12.06.2014 tarih ve 29028 sayılı resmi gazetelerde yayınlanarak yürürlüğe giren Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapıldığından Yönetmeliğe göre Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birlikleri Kuruluş Belgelerinin intibakı amacıyla IV.Olağan Genel Kurul Toplantımız aşağıda belirtilen gündemle 29 Kasım 2014 Cumartesi günü saat 10.00 da Halk Eğitim Müdürlüğü Toplantı salonunda yapılacaktır.Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 30 Kasım 2014 Pazar günü saat 10:00 da aynı yerde yapılacaktır. Yunus BAYDAR                                                                                                                               Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

1.Yoklama ve açılış,

2.Divan Başkanlığı seçimi ,

3.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

4.Gündemin okunması ve Misafir Konuşmaları

5.Yönetim ve Denetleme kurulları Faaliyet raporlarının ayrı ayrı okunması ve ibrası

6.Birliğin 2012-2013-2014 yıllarının Bilanço ve Gelir–Gider tablolarının ayrı ayrı okunması, ibrası

7.Bakanlıkça Hazırlanmış olan Kuruluş Belgesi İntibakının görüşülmesi

8.Üye Giriş Aidatı ve Üye Yıllık Aidatlarının Belirlenmesi,

9.Birlik Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ile yolluklarının mevzuata göre  belirlenmesi,

10.Birliğin 2014 -2015 yılları çalışma programı ve bütçesinin okunması ve onaylanması,

11-Yılık ıslah Bedelinin(Soy Kütüğü Hizmet Bedeli)tespit edilmesi ve ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12-Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından tüm teşvik ve desteklemelerin birlik aracılığı ile hazırlanması,dağıtılması ve gelen desteklemelerden üyelerimizin birliğe olan borçlarının kesilerek ödenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

13-Dilek ve Temenniler

 

14-Kapanış


 
HABER

İL ÖZEL İDARESİ Genel Sekreterimiz Hakkı ÖZGÜR Birliğimizi ziharet etti.Damızlık birlik başkanı YUNUS BAYDAR'la genel sohbet gerçekleştirdi.Genel Sekreterimiz Ardahan köy sorunlarıyla alakalı sorunlar ve çözümler dile getirdi. STK bu sorun ve çözüm önerilerınde aktif rol oynayacak. Özelilklede Damızlık Birliği burda aktif olarak çözüm üreteceğini bellirti.

 


 
DUYURU

Ardahan Dsyb başkanı sayın YUNUS BAYDAR Kamuoyuna Duyurulur:

Yetiştiricilerimizin 2018 yılı ilk dört aylık buzağılarına ait destekleme ödemeleri başta olmak üzere Mazot ve Gübre,Hububat ve Yem Bitkileri destekleme ödemeleri TC kimlik no sırasına göre aşağıdaki ilgili tarihlerde bakanlığımızca ziraat bankası aracılığı ile ödenecektir.
T.C.no Son hanesi 8 ve vergi kimlik no son hanesi :1-3-5-7-8-9 olanlar 22.02.2019 saat 18:00 dan sonra ödenecek.
T.C. no Son hanesi 4-6 ve vergi kimlik no son hanesi 4-6 olanlar 01.03.2019 saat 18:00 dan sonra ödenecek.
T.C.no Son hanesi 0-2 ve vergi kimlik no son hanesi 0-2 olanlar 08.03.2018 saat 18:00 dan sonra ödenecek.Üreten ve üretimde emeği geçen bütün üreticilerimize hayırlı olsun
 
haber

Devletin Düve Alım Desteği Yetiştiriciyi Sevindirdi

Türkiye'de, hayvan ihtiyacının yurt içinden karşılanması amacıyla başlatılan ve 31 ili kapsayan bir uygulamayla, hayvan kayıt sistemi TÜRKVET'e kayıtlı sığır işletmesi olan yetiştiricilere, en az 20, en fazla 200 baş düve alım bedelinin yüzde 30'u hibe olarak verileceği bildirildi.

GÜNAY NUH - Türkiye'de, hayvan ihtiyacının yurt içinden karşılanması amacıyla başlatılan ve 31 ili kapsayan bir uygulamayla, hayvan kayıt sistemi TÜRKVET'e kayıtlı sığır işletmesi olan yetiştiricilere, en az 20, en fazla 200 baş düve alım bedelinin yüzde 30'u hibe olarak verileceği bildirildi.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Yunus Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hayvan ihtiyacının yurt içinden karşılanması amacıyla üretici için destek amaçlı uygulama başlattığını anımsattı.

Bu uygulama ile yetiştiricilere düve alım desteği verileceğini bildiren Baydar, bakanlığın yaptığı ve 31 ili kapsayacak olan söz konusu desteğin, üreticiye önemli katkı sağlayacağına işaret etti.

Baydar, bu desteğin hayvancılık açısından çok önemli olduğunun altını çizerek, "Damızlık düve desteği verilecek olan ve mera hayvancılığı yapılan bu illerde zaten bakanlığın bir kısım destekleri var. Örneğin Ardahan ve diğer bazı illerde buzağı destekleri mevcut. Bu bölgelerimizde Simental ırkını, yani etçil ırkları yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu açıdan baktığımızda düve alımı desteklemesi önemli bir kalem. Bizler olumlu görüyoruz." dedi.

Söz konusu destekten yararlanılabilmesi için müracaatların bir süre önce başladığını ve 10 Ekim'de sona ereceğini belirten Baydar, çok sayıda üreticinin destekten yararlanması için birlik olarak üreticiye destek verdiklerini kaydetti.

Baydar, yetiştiricilerin düve alım talebinin en az 20, en fazla 200 baştan oluşacağını belirterek, "Bu talepler 22 Kasım'dan itibaren değerlendirmeye alınacak. Değerlendirmelerden sonra ocak ayında ise hayvanların temini ve hibe ödemeleri gerçekleşecek. Bakanlığın belirlediği hibe oranı birim fiyatları üzerinde yüzde 30 olarak gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Üreticinin, talebini TİGEM, Tarım Kredi Kooperatifleri, Üretici Merkez Birliği ve Gebe Düve Merkezlerinde karşılayabileceğini belirten Baydar, "Bu destek, özellikle Simental ve etçil hayvancılığın yaygınlaştırılması için önemli bir çalışma. Besi materyali yapan Doğu Anadolu'da da bu destek daha anlamlıdır. Belki tüm üreticilerimizin talebini bekleyemeyiz ama faaliyeti orta ölçekli olanların müracaat etmelerini isteriz." dedi.

Baydar, müracaatların il ve ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerince alındığını sözlerine ekledi.

"Çok iyi bir uygulama"

Hayvancılık yapan Ersin Ürker, damızlık düve desteğinin bölge hayvancılığı için olumlu bir destek olduğunu belirterek, "Aslında çok iyi bir uygulama. Henüz tam bilgi sahibi değilim. Yeterince bilgi sahibi olup, durumum el verirse ben de yararlanacağım." dedi.

Hibe desteği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yetiştirici bölgesi olarak belirlenen AğrıArdahanArtvinBayburtBingölBitlisÇankırıÇorumElazığErzincanErzurumGiresunGümüşhaneIğdırKarsKastamonuKayseriKırşehirMalatyaMuşOrduRizeSamsunSivasŞırnakTokatTrabzonTunceliVanYozgat illerinin yanı sıra Şanlıurfa'da hayvan kayıt sistemi TÜRKVET'e kayıtlı sığır işletmelerini kapsıyor.

Söz konusu destek çerçevesinde bu illerdeki yetiştiricilere, en az 20 baş, en çok 200 baş düve alım bedelinin yüzde 30'u hibe olarak verilecek.

 
haber

Yeni Yönetim Kurulu Görevi Devir Aldı

 

Yeni Yönetim Kurulu Devir Teslim Töreninden Sonra İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Merkez Birliğinin 7. Olağan Genel Kurulunda seçilen Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri ile önceki Yönetim Kurulu Üyeleri ile devir teslim töreni için Merkez Birliğinde bir araya geldi.

Yeni Yönetim Kurulu Genel Başkanı Kamil ÖZCAN, Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Yunus BAYDAR, Muhasip Üye Mehmet ALDEMİR, Sekreter Üye Ercüment Serkan ÇELİKKAYA, Üyeler Tuncay AYTIN, Serhat VAYISOĞLU ve Hacı SELVİ, yeni Denetleme Kurulu üyeleri  Mehmet Sedat GÜNGÖR, Hasan Ahmet KIRLIOĞLU ve Cemal KARAKOÇ’un yanı sıra Merkez Birliği 2012-2017 dönemi Yönetim Kurulu Genel Başkanı Cemalettin ÖZDEN, Başkan Yardımcısı İlhan KÖTEN, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet YILMAZ, Edip YILDIZ, Nurhan DAYAN ve Yunus GÜZEL’in hazır bulunduğu devir teslim töreninde yeni Genel Başkan Sayın Kamil ÖZCAN tarafından önceki Genel Başkan Sayın Cemalettin ÖZDEN’e plaket takdim edildi. Törenin anısına topluca  aile fotoğrafı çektirildi. Törenin ardından yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. 

Hasım Değil Hısımız

Devir teslim töreni ve ilk toplantı sonrası önceki yönetime, gerçekleştirilen Genel Kurul için teşekkür eden TDSYMB Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Özcan “öncelikle Genel Kurulumuzun demokratik bir şekilde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, Birliklerimize yakışan bir şekilde gerçekleşmiş olması hepimizi mutlu etmiştir. Genel Kurulumuzda da belirttiğim gibi; hepimiz öz kardeşiz, hasım değil hısımız. Şuandan itibaren Merkez Birliği, 81 İl Birliğinin temsil edildiği, sesine ses, gücüne güç kattığı bir anlayışta olacaktır. Genel Kurul bitti, yönetimi devraldık biraz dinlenelim düşüncesinde değiliz. Esas şimdi daha çok çalışacak, hayvancılığımızı ve birliklerimizi nasıl daha iyi duruma getiririz heyecanı ve çabası ile hareket edeceğiz. Bize, delegelerimiz teveccühleri ile emanetlerini teslim etti. Yönetim Kurulu olarak bu emanete en iyi şekilde sahip çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Birlikler olarak sahaya hakimiz. Yetiştiricimizin, Birliklerimizin sorunlarını biliyoruz. Bu bilgileri Bakanlığımıza doğru bir şekilde aktaracağız. Bakanlığımız ve tüm İl Birlikleri arasında köprü olma vazifesini yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız.

Bir kez daha Merkez Birliği kurucu yönetiminden şu zamana kadar tüm Yönetim Kurullarımıza, Başkanlarımıza ve Genel Kurulumuzda bize oy versin vermesin tüm delegelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlüyüz” şeklinde konuştu. 
6.muhasebe toplantısı

6. MUHASEBE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

6. MUHASEBE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DSC_0282

Devamını oku...
 
6.muhasebe toplantısı

6. MUHASEBE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

6. MUHASEBE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birliklerinin Sorumlu Müdürleri ve muhasebeden sorumlu personellerine yönelik düzenlenen Muhasebe Eğitimi Toplantısı 9 – 11 Aralık 2014 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.

Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ÖZDEN’ in açılış konuşmasını yaptığı toplantıya Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin yanı sıra Genel Sekreter Dr. Hüseyin VELİOĞLU, Teknik İşler Şube Müdürü Dr. Onur ŞAHİN, Muhasebe Personelleri Gülcan ÇETİN, Özlem ÖZCAN ve Çağrı BAYRAM katıldılar.

Toplantı çerçevesinde Yeminli Mali Müşavir Bülent ÜNER tarafından katılımcılara Bilanço ve Gelir Tablosu, Hizmet Üretim Tablosu, Kulak Küpesi Hizmet Maliyeti ile Suni Tohumlama Hizmet Üretim Maliyetlerinin Dağıtımı ile ilgili konular anlatıldı.

Programın ikinci günü Merkez Birliği Denetleme Kurulu Üyesi Yaşar KAHYA tarafından ise Kuruluş Belgesi, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları hakkında bilgi verilmesinin yanı sıra, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliklerinde Mali ve İdari Uygulamalar konulu sunum gerçekleştirildi. Aynı gün Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Hayvan Hayat Sigortaları Müdürü Orhan SARITEPE tarafından Hayvancılık Sigortaları Uygulamaları ile ilgili bilgi verildi.

Başarılı bir şekilde tamamlanan Eğitim Toplantısına katılan İl Birlik Başkanlarına, Sorumlu Müdürlere ve Muhasebe Personellerine teşekkür ederiz.

Fotoğraf arşivine buradan ulaşabilirsiniz.

 
<< Başlat < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>