Birlik Genel Kurul Tolantı İlan ve Gündemi‏

ARDAHAN İLİ  DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

IV.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Konu :Genel Kurul Toplantısı İlan ve Gündemi

Birliğimiz Kuruluş Belgesinin 30. Maddesinin 2. Fıkrasına göre iki yılda bir mali genel kurul yapılması gerektiğinden Mali Genel Kurulumuzun gerçekleşmesi amacıyla ve 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı,12.06.2014 tarih ve 29028 sayılı resmi gazetelerde yayınlanarak yürürlüğe giren Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapıldığından Yönetmeliğe göre Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birlikleri Kuruluş Belgelerinin intibakı amacıyla IV.Olağan Genel Kurul Toplantımız aşağıda belirtilen gündemle 29 Kasım 2014 Cumartesi günü saat 10.00 da Halk Eğitim Müdürlüğü Toplantı salonunda yapılacaktır.Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 30 Kasım 2014 Pazar günü saat 10:00 da aynı yerde yapılacaktır. Yunus BAYDAR                                                                                                                               Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

1.Yoklama ve açılış,

2.Divan Başkanlığı seçimi ,

3.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

4.Gündemin okunması ve Misafir Konuşmaları

5.Yönetim ve Denetleme kurulları Faaliyet raporlarının ayrı ayrı okunması ve ibrası

6.Birliğin 2012-2013-2014 yıllarının Bilanço ve Gelir–Gider tablolarının ayrı ayrı okunması, ibrası

7.Bakanlıkça Hazırlanmış olan Kuruluş Belgesi İntibakının görüşülmesi

8.Üye Giriş Aidatı ve Üye Yıllık Aidatlarının Belirlenmesi,

9.Birlik Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ile yolluklarının mevzuata göre  belirlenmesi,

10.Birliğin 2014 -2015 yılları çalışma programı ve bütçesinin okunması ve onaylanması,

11-Yılık ıslah Bedelinin(Soy Kütüğü Hizmet Bedeli)tespit edilmesi ve ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12-Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından tüm teşvik ve desteklemelerin birlik aracılığı ile hazırlanması,dağıtılması ve gelen desteklemelerden üyelerimizin birliğe olan borçlarının kesilerek ödenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

13-Dilek ve Temenniler

 

14-Kapanış