Duyuru

ARDAHAN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU TARAFINDAN

KAMUOYUNA VE ASIL ÜYELERİMİZE DUYURULUR.

Birliğimizin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/09/2021 tarihinde saat 10.00’da Ardahan Merkez “80.Yıl Cumhuriyet Şehir Stadyumu’’nda ”,Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı aynı yer ve saatte 25/09/2021 tarihinde yapılacaktır.Genel Kurul Toplantımız gündemiyle beraber Ardahan Yerel Gazetelerinden Ardahan Medya gazetesinde 18/09/2021 tarihi itibariyle ilan edilmiştir.

GÜNDEM

1- Yoklama ve açılış,

2- Divan Başkanlığı seçimi,

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

4- Gündeme ilave madde varsa tekliflerin alınıp görüşülmesi,

5- Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,

6- Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması ve ibrası

7- 2018-2019-2020-2021 yılları Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı okunması ve ibrası,

8- Birliğin 2017 Olağan Genel Kurulunda Bakanlık Temsilcisi ve Genel Kurul hazirunun çoğunluklu onayı ile Yönetim Kuruluna verilen yetkilerin devamlılığının ibrası,

9- Birlik adına İktisadi İşletme açılması, işletme onayı, şirket kurulması, hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesislerin kurulması ihtiyaç halinde kiralanması veya satın alınabilmesi ıslah amaçlı her türlü İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarının belirlenmesi ve bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

10- Yıllık ıslah hizmet bedelinin (Soykütüğü Hizmet Bedelinin) genel kurul tarafından tespit edilmesi ve ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11- 2021 yılı da dahil olmak üzere üyelerin önceki yıllara ait birikmiş söykütüğü hizmet bedeli durumlarının görüşülmesi .

12- Üye giriş aidatlarının (aylık brüt asgari ücretin %10’unu geçmemek üzere) ve üye yıllık aidatlarının ( brüt asgari ücretin %5’ini geçmemek üzere) belirlenmesi,

13- 2021-2022 yılları çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması ve onaylanması,

14- Yönetim Kurulu tarafından yapılan üyelikten çıkarma teklifleri hakkında karar verilmesi,Birlik Ana sözleşmesine göre üyelik şartlarını sağlamayarak üyeliği düşen veya dilekçe ile kendi isteği üzerine üyeliği düşen yetiştiricilerin Yönetim kurulu kararı ile üyelikten düşme kararlarının ibrası,

15- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının ve yollukların mevzuata göre belirlenmesi,

16- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği Delegelerinin seçilmesi,

17- Dilek ve temenniler,

18- Kapanış.

Yunus BAYDAR

Veteriner Hekim