Serhat Kalkınma Ajansı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI
2013 YILI TEKLİF ÇAĞRILARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU.
İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 VE
ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLARA YÖNELİK KURUMSAL KAPASİTENİN VE BEŞERİ SERMAYENİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

 

Serhat Kalkınma Ajansı, İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-3, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Program-2 ve Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programları kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 07 Aralık 2012 tarihi itibari ile teklif çağrısını başlatmış bulunmaktadır. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi ve eklerinin tamamı SERKA ve Kalkınma Bakanlığı internet sitelerinden temin edilebilir.

2013 yılı İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-3’nın amacı, TRA2 Bölgesi ekonomisi için önem arz eden, rekabet gücü ve gelişme potansiyeli yüksek tarıma dayalı sanayi, imalat ve turizm sektörlerinin rekabet edebilirliklerinin arttırılmasına, teknoloji kullanımının ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasına ve bölgesel değer ve ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunmaktır. Programın toplam bütçesi 10.000.000 (on milyon) TL olup, ilk 3 öncelik (KOBİ’ler) için 9.000.000 (dokuz milyon) TL, 4. Öncelik olan girişimcilik önceliği için 1.000.000 (bir milyon) TL kaynak ayrılmıştır. Program kapsamında ilk üç öncelik için uygun bulunan projelere, toplam proje bütçesinin en fazla %50’si desteklenecek şekilde 25.000 (yirmi beş bin) TL ile 400.000 (dört yüz bin) TL arasında destek sağlanacaktır. 4. Öncelik olan Girişimcilik önceliği için ise 10.000 (on bin) TL ile 75.000 (yetmiş beş bin) TL arasında destek sağlanacaktır.

2013 yılı Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı-2’nın amacı, TRA2 Bölgesinde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacı ile kurumsal kapasitenin ve beşeri sermayenin geliştirilmesidir. TRA2 Bölgesi’nde sürdürülebilir ölçek büyüklüğünde ve örnek teşkil edebilecek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla büyükbaş hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi ve rekabet edebilirliğinin geliştirilmesidir. Programın toplam bütçesi 3.000.000 (üç milyon) TL’dir. Program kapsamında uygun bulunan projelere, toplam proje bütçesinin en fazla %50’si desteklenecek şekilde 25.000 (yirmi beş bin) TL ile 250.000 (iki yüz elli bin) TL arasında destek sağlanacaktır.

2013 yılı Kurumsal Kapasite ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın (kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar) amacı TRA2 Bölgesinde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacı ile kurumsal kapasitenin ve beşeri sermayenin geliştirilmesidir. Programda, kâr amacı gütmeyen tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları, dernek ve vakıflar uygun başvuru sahibi olarak belirlenmiştir. Programın toplam bütçesi 2.000.000 (iki milyon) TL’dir. Program kapsamında uygun bulunan projelere, toplam proje bütçesinin en fazla %90’i desteklenecek şekilde 15.000 (on beş bin) TL ile 200.000 (iki yüz bin) TL arasında destek sağlanacaktır.

Her iki mali destek programı için de son başvuru tarihi 08 Şubat 2013, saat 19.00’dur. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Serhat Kalkınma Ajansı

Program Geliştirme ve Program Yönetimi Birimi

Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 Merkez/KARS

Tel:04742125200 / Faks:04742125204

Ağrı Yatırım Destek Ofisi

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Binası

Kat:3 Merkez/AĞRI

Tel:04722150424 Faks: 04722150494

Ardahan Yatırım Destek Ofisi

Ardahan Valiliği Hizmet Binası

Valilik Katı Merkez/ARDAHAN

Tel: +905493406869

Iğdır Yatırım Destek Ofisi

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Binası

Kat:3 Merkez/IĞDIR

Tel: 04762277010 Faks: 04762277011