AKAKP DEGERLENDİRMESİ

ARDAHAN-KARS-ARTVİN KALKINMA PROJESİ(AKAKP)KAPSAMINDA AKSARAY VE İZMİR İLLERİNDE KOOPERATİF GEZİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

 

AKAKP Kapsamında Ardahan ve Kars Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Aksaray ve İzmir İllerinde Süt Kooperatifleri ile işletmelerin gezisine 05.06.2013 ile 12.06.2013 tarihleri arasında Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkan yardımcımız Akan YILMAZ ve Birlik Sorumlu Müdürümüz Tevcit DEĞİRMENCİ katıldılar.İlgili geziye ayrıca ilimizi temsilen merkez il ve ilçe kooperatif temsilcilerinin de katılımı oldu.Gezi kapsamında ilk ziyaret edilen il AKSARAY oldu.Ardahan Kars illerinden katılan toplam 30 kişilik katılımcı ilk önce  Aksaray Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünü ziyaret etti.Program dahilinde toplam 4 günlük Aksaray ili Kooperatif ve İşletme gezisi  sonrasında 1 günlük İzmir Tire Süt Kooperatifi gezisi gerçekleştirildi.Sonuç olarak Aksaray ve İzmir ilinde Yetiştiricierin  koperatifleşme ve işletme karlılığı kapsamında birbirleri arasında olduğu gibi Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile de bir bütünleşme içerisinde olduğu görüşü tüm katılımcılarda en büyük izlenim olmuştur.Bu sayede kooperatiflerin faaliyetlerinin devamlılığı dikkat çekmiştir.Çünkü Ardahan ili olarak değerlendirdiğimizde bölgemizde kurulmasına rağmen tek faal koperatifin bulunmayışının nedeninin tek yumruk tek yürek olunmadığının sonucuna varılmıştır.Dolayısıyla bölge şartlarına uygun ürünü ve  pazarlama ağını oluşturmanın tek yolunun örgütlenmeden geçtiğinin kanısı tüm katılımcılarda oluşmuştur.Bu duruma gıpta etmemek elde değildir.En büyük kazanımımızda bu geziden sonra aslında bütünleşme ve birliktelik sağlanırsa neden olmasın sorusunu her katılımcının kendisine ve arkadaşına sormasıdır.Gezide Süt Kooperatifleri ve işletmeleri gezildi olumlu intibalar oluştu fakat bölgemiz olarak da değerlendirilmesi yapılarak bölgemizde daha çok besi hayvancılığı ve pazarlama sıkıntısının çözülmesi ile alakalı çalışmaların yapılması gerekliliği üzerinde duruldu.Sonucun sonucu olarak bölgemizde kooperatifler üzerindeki olumsuz yargıların kaldırılması,toplum yararına kuruluşlar haline getirilmesi,yetiştiricinin ürününü değerinde ve zamanında pazarlayabilmesi için kooperatifleşmenin olmazsa olmaz şart olması kanaati tüm katılımcıların kanaatidir. Bir elin nesi var,İki elin sesi var misali..........

 

 

                                                                                                             Tevcit DEĞİRMENCİ

                                                                                                              Ziraat Mühendisi

                                                                                                              Birlik Sorumlu Md.