serka

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2014 Yılı Teklif Çağrısına İlişkin Önemli Duyuru

1. İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-4 (TRA2-14-İGMD04)

2. ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI-3 (TRA2-14-TRM03)

3. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI-3 (KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLAR) (TRA2-14-KÖA03)

 

 

Serhat Kalkınma Ajansı, İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-4, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı-3 ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-3 kapsamında proje başvurularının sunulması için 26 Aralık 2013 tarihi itibari ile 2014 yılı teklif çağrısını başlatmış bulunmaktadır. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi ve başvuru rehberleri SERKA ve Kalkınma Bakanlığı internet sitelerinden temin edilebilir.

Kar amacı güden başvuru sahipleri için ilan edilen İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-4’ün amacı;Bölgeye özgü ürünlerin ekonomiye kazandırılması, bölgede kümelenme potansiyeli arz eden sektörlerde rekabet gücünün arttırılması, teknoloji kullanımı ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması yoluyla ihracat ve markalaşma potansiyelinin yükseltilmesidir. Programın toplam bütçesi 5.000.000 (beş milyon) TL’dir.

Aynı şekilde kar amacı güden başvuru sahipleri için ilan edilenÖrnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı-3’ün amacı;TRA2 Bölgesi’nde (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) örnek teşkil edecek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla süt sığırcılığı sektöründe kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin geliştirilmesidir.Programın toplam bütçesi 2.000.000 (iki milyon) TL’dir.

Kar amacı gütmeyen başvuru sahipleri için ilan edilen Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-3’ün amacı; TRA2 Bölgesi’nde tarım,  turizm ve imalat sektörlerinin ihtiyaç duyduğu altyapıların inşa edilmesi ve iyileştirilmesi yolu ile çalışma ve yatırım koşullarının iyileştirilmesine ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Programın toplam bütçesi 5.000.000 (beş milyon) TL’dir.

2014 yılı mali destek programları için elektronik ortamda son başvuru tarihi 21 Şubat 2014, saat 23:59, proje dosyalarının matbu olarak Ajansa teslim edilmeleri için son teslim tarihi ise 28 Şubat 2014, saat 17:00’dir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

 

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı