Güncel Duyurular

DUYURU


 
Duyuru

ARDAHAN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU TARAFINDAN

KAMUOYUNA VE ASIL ÜYELERİMİZE DUYURULUR.

Birliğimizin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/09/2021 tarihinde saat 10.00’da Ardahan Merkez “80.Yıl Cumhuriyet Şehir Stadyumu’’nda ”,Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı aynı yer ve saatte 25/09/2021 tarihinde yapılacaktır.Genel Kurul Toplantımız gündemiyle beraber Ardahan Yerel Gazetelerinden Ardahan Medya gazetesinde 18/09/2021 tarihi itibariyle ilan edilmiştir.

GÜNDEM

1- Yoklama ve açılış,

2- Divan Başkanlığı seçimi,

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

4- Gündeme ilave madde varsa tekliflerin alınıp görüşülmesi,

5- Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,

6- Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması ve ibrası

7- 2018-2019-2020-2021 yılları Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı okunması ve ibrası,

8- Birliğin 2017 Olağan Genel Kurulunda Bakanlık Temsilcisi ve Genel Kurul hazirunun çoğunluklu onayı ile Yönetim Kuruluna verilen yetkilerin devamlılığının ibrası,

9- Birlik adına İktisadi İşletme açılması, işletme onayı, şirket kurulması, hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesislerin kurulması ihtiyaç halinde kiralanması veya satın alınabilmesi ıslah amaçlı her türlü İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarının belirlenmesi ve bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

10- Yıllık ıslah hizmet bedelinin (Soykütüğü Hizmet Bedelinin) genel kurul tarafından tespit edilmesi ve ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11- 2021 yılı da dahil olmak üzere üyelerin önceki yıllara ait birikmiş söykütüğü hizmet bedeli durumlarının görüşülmesi .

12- Üye giriş aidatlarının (aylık brüt asgari ücretin %10’unu geçmemek üzere) ve üye yıllık aidatlarının ( brüt asgari ücretin %5’ini geçmemek üzere) belirlenmesi,

13- 2021-2022 yılları çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması ve onaylanması,

14- Yönetim Kurulu tarafından yapılan üyelikten çıkarma teklifleri hakkında karar verilmesi,Birlik Ana sözleşmesine göre üyelik şartlarını sağlamayarak üyeliği düşen veya dilekçe ile kendi isteği üzerine üyeliği düşen yetiştiricilerin Yönetim kurulu kararı ile üyelikten düşme kararlarının ibrası,

15- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının ve yollukların mevzuata göre belirlenmesi,

16- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği Delegelerinin seçilmesi,

17- Dilek ve temenniler,

18- Kapanış.

Yunus BAYDAR

Veteriner Hekim


 
DUYURU
Değerli Yetiştiricilerimiz,
2018 Yılı 02.05.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arası doğumlu ikinci dönem buzağı destekleme
listeleri askıya çıkmıştır.Listelerinizi 25.07.2019
tarihine kadar Merkez ve ilçe şubelerimizden veya il-ilçe tarım müdürlüklerinden kontrol edebilirsiniz.

 
DUYURU

% 50 HİBELİ AHIR YAPIMI VE % 50 HİBELİ DAMIZLIK HAYVAN ALIMI BAŞVURULARI HAKKINDA ÖNEMLE DUYURULUR.

 

25/12/2018 tarihli ve 502 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 20.02.2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:2019/16)’kapsamında İlimizde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin 2019 yılı Uygulama Rehberi doğrultusunda %50 Hibeli Ahır Yapımı başvuruları İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Şube Müdürlüğüne, %50 Hibeli Damızlık Hayvan Alım Başvuruları ise Hayvan Sağlığı,Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne Yapılacaktır. Bu kapsamda 10-49 baş arası Ahır yapım destekleri %50 Hibe Destekleri ve %50 hibe destekli damızlık (Erkek) hayvan alımı başvuruları için son gün 19 Nisan 2019 olup, tüm yetiştiricilerimizin ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

 

YUNUS BAYDAR

VETERİNER HEKİM

BİRLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MERKEZ BİRLİĞİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI


 
DUYURU

Ardahan Dsyb başkanı sayın YUNUS BAYDAR Kamuoyuna Duyurulur:

Yetiştiricilerimizin 2018 yılı ilk dört aylık buzağılarına ait destekleme ödemeleri başta olmak üzere Mazot ve Gübre,Hububat ve Yem Bitkileri destekleme ödemeleri TC kimlik no sırasına göre aşağıdaki ilgili tarihlerde bakanlığımızca ziraat bankası aracılığı ile ödenecektir.
T.C.no Son hanesi 8 ve vergi kimlik no son hanesi :1-3-5-7-8-9 olanlar 22.02.2019 saat 18:00 dan sonra ödenecek.
T.C. no Son hanesi 4-6 ve vergi kimlik no son hanesi 4-6 olanlar 01.03.2019 saat 18:00 dan sonra ödenecek.
T.C.no Son hanesi 0-2 ve vergi kimlik no son hanesi 0-2 olanlar 08.03.2018 saat 18:00 dan sonra ödenecek.Üreten ve üretimde emeği geçen bütün üreticilerimize hayırlı olsun

 
duyuru

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü sayın ERTAN AĞTÜRK'ün abısı ERSİN AĞTÜRK hakkın rahmetine kavuşmuş olup cenazesi bugün öğle namazına müteakip Göle ilçesi Dereyolu Köyünde defnedilmiştir. Kendine allahtan rahmet ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz.


 
DUYURU

ARDAHAN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Sayın Asıl Üyemiz,
Birliğimizin 2017 yılına ilişkin Olağan ve Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 14/05/2017 Pazar günü saat 09.00’da Ardahan İli Merkez “Kazım Karabekir Spor Salonu ”nda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının aynı yer ve saatte 21/05/2017 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

Yunus Baydar

Read more text
 
önemli

ANAÇ SIĞIR VE BESİLİK MATERYAL DESTEKLEMELERİ ASKI LİSTELERİ
YAYINLANMIŞTIR.LİSTELERİ KONTROL EDİNİZ.


 
Birlik Genel Kurul Tolantı İlan ve Gündemi‏

ARDAHAN İLİ  DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

IV.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Konu :Genel Kurul Toplantısı İlan ve Gündemi

Birliğimiz Kuruluş Belgesinin 30. Maddesinin 2. Fıkrasına göre iki yılda bir mali genel kurul yapılması gerektiğinden Mali Genel Kurulumuzun gerçekleşmesi amacıyla ve 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı,12.06.2014 tarih ve 29028 sayılı resmi gazetelerde yayınlanarak yürürlüğe giren Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapıldığından Yönetmeliğe göre Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birlikleri Kuruluş Belgelerinin intibakı amacıyla IV.Olağan Genel Kurul Toplantımız aşağıda belirtilen gündemle 29 Kasım 2014 Cumartesi günü saat 10.00 da Halk Eğitim Müdürlüğü Toplantı salonunda yapılacaktır.Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 30 Kasım 2014 Pazar günü saat 10:00 da aynı yerde yapılacaktır. Yunus BAYDAR                                                                                                                               Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

1.Yoklama ve açılış,

2.Divan Başkanlığı seçimi ,

3.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

4.Gündemin okunması ve Misafir Konuşmaları

5.Yönetim ve Denetleme kurulları Faaliyet raporlarının ayrı ayrı okunması ve ibrası

6.Birliğin 2012-2013-2014 yıllarının Bilanço ve Gelir–Gider tablolarının ayrı ayrı okunması, ibrası

7.Bakanlıkça Hazırlanmış olan Kuruluş Belgesi İntibakının görüşülmesi

8.Üye Giriş Aidatı ve Üye Yıllık Aidatlarının Belirlenmesi,

9.Birlik Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ile yolluklarının mevzuata göre  belirlenmesi,

10.Birliğin 2014 -2015 yılları çalışma programı ve bütçesinin okunması ve onaylanması,

11-Yılık ıslah Bedelinin(Soy Kütüğü Hizmet Bedeli)tespit edilmesi ve ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12-Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından tüm teşvik ve desteklemelerin birlik aracılığı ile hazırlanması,dağıtılması ve gelen desteklemelerden üyelerimizin birliğe olan borçlarının kesilerek ödenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

13-Dilek ve Temenniler

 

14-Kapanış


 
HABER

İL ÖZEL İDARESİ Genel Sekreterimiz Hakkı ÖZGÜR Birliğimizi ziharet etti.Damızlık birlik başkanı YUNUS BAYDAR'la genel sohbet gerçekleştirdi.Genel Sekreterimiz Ardahan köy sorunlarıyla alakalı sorunlar ve çözümler dile getirdi. STK bu sorun ve çözüm önerilerınde aktif rol oynayacak. Özelilklede Damızlık Birliği burda aktif olarak çözüm üreteceğini bellirti.

 


 
Serhat Kalkınma Ajansı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI
2013 YILI TEKLİF ÇAĞRILARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU.
İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 VE
ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLARA YÖNELİK KURUMSAL KAPASİTENİN VE BEŞERİ SERMAYENİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Devamını oku...
 
SERHAT KALKINMA AJANSI (SERKA) HAYVANCILIK PROJESİSerka Projesi

Talep edilen teknik desteğin konusu:

Talep konusu, ilde büyükbaş 10 başın üzerinde hayvan yetiştiriciliği yapan toplam 40 işletmenin büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve bakımı konusundaki bilgi düzeylerini geliştirerek daha iyi ,etkin ve verimli şekilde hayvancılık faaliyeti gerçekleştirmelerini sağlamaktır.

Devamını oku...
 
GENÇ ÇİFTÇİLERE EĞTİM

Bakanlığımızın Genç Çiftçiler Eğitim Projesi kapsamında verilecek eğitimin yerleri ve dönemleri belirlenmiştir. İlimiz genç çiftçilere ŞUBAT-MART 2012 tarihleri arasında toplam 8 HAFTA ORDU İl Müdürlüğünde eğitim verilecektir. Eğitime katılacak genç çiftçilerin; -15-30 yaş arasında olmaları (2012 yılı itibari ile) , -En az ilköğretim mezunu olmaları, -Çiftçilikle uğraşıyor olmaları, -Söz konusu tarihteki eğitime mutlaka katılacak olmaları gerekmektedir. Eğitime katılmak isteyen çiftçilerimizin isim ve iletişim bilgileri ile en geç 08 Aralık 2011 tarihine kadar İl/ İlçe Müdürlüklerimize başvurmaları gerekmektedir.

 
et ve süt verimini artırmak için ortak çalışma

http://www.hudut.com.tr/haber/436/et-ve-sut-verimini-arttirmak-icin-ortak-calisma

 
TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, 2010 yılında çiftçilere 5 milyar 600 milyon Lira tarımsal destek ödemesi yapacaklarını, bunun 1 milyar 600 milyon Lirası’nın 26 Mart itibariyle üreticilerin hesaplarına aktarılacağını söyledi.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, 20-21 Mart tarihleri arasında çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Hatay’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Hatay programı kapsamında ilk olarak Vali Mehmet Celalettin Lekesiz’i makamında ziyaret eden Bakan Eker, tarımsal desteklemeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

2010 yılı içinde çiftçilere 5,6 milyar TL destekleme ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Eker, 26 Mart itibariyle üreticilerin hesaplarına 1 milyar 260 milyon Lira aktaracaklarını duyurdu.

Devamını oku...
 
<< Başlat < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>