Güncel Duyurular

DUYURU


 
Duyuru

ARDAHAN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU TARAFINDAN

KAMUOYUNA VE ASIL ÜYELERİMİZE DUYURULUR.

Birliğimizin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/09/2021 tarihinde saat 10.00’da Ardahan Merkez “80.Yıl Cumhuriyet Şehir Stadyumu’’nda ”,Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı aynı yer ve saatte 25/09/2021 tarihinde yapılacaktır.Genel Kurul Toplantımız gündemiyle beraber Ardahan Yerel Gazetelerinden Ardahan Medya gazetesinde 18/09/2021 tarihi itibariyle ilan edilmiştir.

GÜNDEM

1- Yoklama ve açılış,

2- Divan Başkanlığı seçimi,

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

4- Gündeme ilave madde varsa tekliflerin alınıp görüşülmesi,

5- Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,

6- Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması ve ibrası

7- 2018-2019-2020-2021 yılları Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı okunması ve ibrası,

8- Birliğin 2017 Olağan Genel Kurulunda Bakanlık Temsilcisi ve Genel Kurul hazirunun çoğunluklu onayı ile Yönetim Kuruluna verilen yetkilerin devamlılığının ibrası,

9- Birlik adına İktisadi İşletme açılması, işletme onayı, şirket kurulması, hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesislerin kurulması ihtiyaç halinde kiralanması veya satın alınabilmesi ıslah amaçlı her türlü İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarının belirlenmesi ve bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

10- Yıllık ıslah hizmet bedelinin (Soykütüğü Hizmet Bedelinin) genel kurul tarafından tespit edilmesi ve ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11- 2021 yılı da dahil olmak üzere üyelerin önceki yıllara ait birikmiş söykütüğü hizmet bedeli durumlarının görüşülmesi .

12- Üye giriş aidatlarının (aylık brüt asgari ücretin %10’unu geçmemek üzere) ve üye yıllık aidatlarının ( brüt asgari ücretin %5’ini geçmemek üzere) belirlenmesi,

13- 2021-2022 yılları çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması ve onaylanması,

14- Yönetim Kurulu tarafından yapılan üyelikten çıkarma teklifleri hakkında karar verilmesi,Birlik Ana sözleşmesine göre üyelik şartlarını sağlamayarak üyeliği düşen veya dilekçe ile kendi isteği üzerine üyeliği düşen yetiştiricilerin Yönetim kurulu kararı ile üyelikten düşme kararlarının ibrası,

15- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının ve yollukların mevzuata göre belirlenmesi,

16- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği Delegelerinin seçilmesi,

17- Dilek ve temenniler,

18- Kapanış.

Yunus BAYDAR

Veteriner Hekim


 
DUYURU
Değerli Yetiştiricilerimiz,
2018 Yılı 02.05.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arası doğumlu ikinci dönem buzağı destekleme
listeleri askıya çıkmıştır.Listelerinizi 25.07.2019
tarihine kadar Merkez ve ilçe şubelerimizden veya il-ilçe tarım müdürlüklerinden kontrol edebilirsiniz.

 
DUYURU

% 50 HİBELİ AHIR YAPIMI VE % 50 HİBELİ DAMIZLIK HAYVAN ALIMI BAŞVURULARI HAKKINDA ÖNEMLE DUYURULUR.

 

25/12/2018 tarihli ve 502 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 20.02.2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:2019/16)’kapsamında İlimizde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin 2019 yılı Uygulama Rehberi doğrultusunda %50 Hibeli Ahır Yapımı başvuruları İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Şube Müdürlüğüne, %50 Hibeli Damızlık Hayvan Alım Başvuruları ise Hayvan Sağlığı,Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne Yapılacaktır. Bu kapsamda 10-49 baş arası Ahır yapım destekleri %50 Hibe Destekleri ve %50 hibe destekli damızlık (Erkek) hayvan alımı başvuruları için son gün 19 Nisan 2019 olup, tüm yetiştiricilerimizin ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

 

YUNUS BAYDAR

VETERİNER HEKİM

BİRLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MERKEZ BİRLİĞİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI


 
DUYURU

Ardahan Dsyb başkanı sayın YUNUS BAYDAR Kamuoyuna Duyurulur:

Yetiştiricilerimizin 2018 yılı ilk dört aylık buzağılarına ait destekleme ödemeleri başta olmak üzere Mazot ve Gübre,Hububat ve Yem Bitkileri destekleme ödemeleri TC kimlik no sırasına göre aşağıdaki ilgili tarihlerde bakanlığımızca ziraat bankası aracılığı ile ödenecektir.
T.C.no Son hanesi 8 ve vergi kimlik no son hanesi :1-3-5-7-8-9 olanlar 22.02.2019 saat 18:00 dan sonra ödenecek.
T.C. no Son hanesi 4-6 ve vergi kimlik no son hanesi 4-6 olanlar 01.03.2019 saat 18:00 dan sonra ödenecek.
T.C.no Son hanesi 0-2 ve vergi kimlik no son hanesi 0-2 olanlar 08.03.2018 saat 18:00 dan sonra ödenecek.Üreten ve üretimde emeği geçen bütün üreticilerimize hayırlı olsun

 
duyuru

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü sayın ERTAN AĞTÜRK'ün abısı ERSİN AĞTÜRK hakkın rahmetine kavuşmuş olup cenazesi bugün öğle namazına müteakip Göle ilçesi Dereyolu Köyünde defnedilmiştir. Kendine allahtan rahmet ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz.


 
DUYURU

ARDAHAN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Sayın Asıl Üyemiz,
Birliğimizin 2017 yılına ilişkin Olağan ve Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 14/05/2017 Pazar günü saat 09.00’da Ardahan İli Merkez “Kazım Karabekir Spor Salonu ”nda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının aynı yer ve saatte 21/05/2017 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

Yunus Baydar

Read more text
 
önemli

ANAÇ SIĞIR VE BESİLİK MATERYAL DESTEKLEMELERİ ASKI LİSTELERİ
YAYINLANMIŞTIR.LİSTELERİ KONTROL EDİNİZ.


 
Birlik Genel Kurul Tolantı İlan ve Gündemi‏

ARDAHAN İLİ  DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

IV.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Konu :Genel Kurul Toplantısı İlan ve Gündemi

Birliğimiz Kuruluş Belgesinin 30. Maddesinin 2. Fıkrasına göre iki yılda bir mali genel kurul yapılması gerektiğinden Mali Genel Kurulumuzun gerçekleşmesi amacıyla ve 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı,12.06.2014 tarih ve 29028 sayılı resmi gazetelerde yayınlanarak yürürlüğe giren Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapıldığından Yönetmeliğe göre Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birlikleri Kuruluş Belgelerinin intibakı amacıyla IV.Olağan Genel Kurul Toplantımız aşağıda belirtilen gündemle 29 Kasım 2014 Cumartesi günü saat 10.00 da Halk Eğitim Müdürlüğü Toplantı salonunda yapılacaktır.Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 30 Kasım 2014 Pazar günü saat 10:00 da aynı yerde yapılacaktır. Yunus BAYDAR                                                                                                                               Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

1.Yoklama ve açılış,

2.Divan Başkanlığı seçimi ,

3.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

4.Gündemin okunması ve Misafir Konuşmaları

5.Yönetim ve Denetleme kurulları Faaliyet raporlarının ayrı ayrı okunması ve ibrası

6.Birliğin 2012-2013-2014 yıllarının Bilanço ve Gelir–Gider tablolarının ayrı ayrı okunması, ibrası

7.Bakanlıkça Hazırlanmış olan Kuruluş Belgesi İntibakının görüşülmesi

8.Üye Giriş Aidatı ve Üye Yıllık Aidatlarının Belirlenmesi,

9.Birlik Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ile yolluklarının mevzuata göre  belirlenmesi,

10.Birliğin 2014 -2015 yılları çalışma programı ve bütçesinin okunması ve onaylanması,

11-Yılık ıslah Bedelinin(Soy Kütüğü Hizmet Bedeli)tespit edilmesi ve ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12-Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından tüm teşvik ve desteklemelerin birlik aracılığı ile hazırlanması,dağıtılması ve gelen desteklemelerden üyelerimizin birliğe olan borçlarının kesilerek ödenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

13-Dilek ve Temenniler

 

14-Kapanış


 
HABER

İL ÖZEL İDARESİ Genel Sekreterimiz Hakkı ÖZGÜR Birliğimizi ziharet etti.Damızlık birlik başkanı YUNUS BAYDAR'la genel sohbet gerçekleştirdi.Genel Sekreterimiz Ardahan köy sorunlarıyla alakalı sorunlar ve çözümler dile getirdi. STK bu sorun ve çözüm önerilerınde aktif rol oynayacak. Özelilklede Damızlık Birliği burda aktif olarak çözüm üreteceğini bellirti.

 


 
serka

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2014 Yılı Teklif Çağrısına İlişkin Önemli Duyuru

1. İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-4 (TRA2-14-İGMD04)

2. ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI-3 (TRA2-14-TRM03)

3. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI-3 (KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM VE KURULUŞLAR) (TRA2-14-KÖA03)

 

 

Serhat Kalkınma Ajansı, İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-4, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı-3 ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-3 kapsamında proje başvurularının sunulması için 26 Aralık 2013 tarihi itibari ile 2014 yılı teklif çağrısını başlatmış bulunmaktadır. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi ve başvuru rehberleri SERKA ve Kalkınma Bakanlığı internet sitelerinden temin edilebilir.

Kar amacı güden başvuru sahipleri için ilan edilen İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-4’ün amacı;Bölgeye özgü ürünlerin ekonomiye kazandırılması, bölgede kümelenme potansiyeli arz eden sektörlerde rekabet gücünün arttırılması, teknoloji kullanımı ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması yoluyla ihracat ve markalaşma potansiyelinin yükseltilmesidir. Programın toplam bütçesi 5.000.000 (beş milyon) TL’dir.

Aynı şekilde kar amacı güden başvuru sahipleri için ilan edilenÖrnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı-3’ün amacı;TRA2 Bölgesi’nde (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) örnek teşkil edecek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla süt sığırcılığı sektöründe kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin geliştirilmesidir.Programın toplam bütçesi 2.000.000 (iki milyon) TL’dir.

Kar amacı gütmeyen başvuru sahipleri için ilan edilen Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-3’ün amacı; TRA2 Bölgesi’nde tarım,  turizm ve imalat sektörlerinin ihtiyaç duyduğu altyapıların inşa edilmesi ve iyileştirilmesi yolu ile çalışma ve yatırım koşullarının iyileştirilmesine ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Programın toplam bütçesi 5.000.000 (beş milyon) TL’dir.

2014 yılı mali destek programları için elektronik ortamda son başvuru tarihi 21 Şubat 2014, saat 23:59, proje dosyalarının matbu olarak Ajansa teslim edilmeleri için son teslim tarihi ise 28 Şubat 2014, saat 17:00’dir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

 

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı

 
AKAKP DEGERLENDİRMESİ

ARDAHAN-KARS-ARTVİN KALKINMA PROJESİ(AKAKP)KAPSAMINDA AKSARAY VE İZMİR İLLERİNDE KOOPERATİF GEZİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

 

AKAKP Kapsamında Ardahan ve Kars Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Aksaray ve İzmir İllerinde Süt Kooperatifleri ile işletmelerin gezisine 05.06.2013 ile 12.06.2013 tarihleri arasında Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkan yardımcımız Akan YILMAZ ve Birlik Sorumlu Müdürümüz Tevcit DEĞİRMENCİ katıldılar.İlgili geziye ayrıca ilimizi temsilen merkez il ve ilçe kooperatif temsilcilerinin de katılımı oldu.Gezi kapsamında ilk ziyaret edilen il AKSARAY oldu.Ardahan Kars illerinden katılan toplam 30 kişilik katılımcı ilk önce  Aksaray Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünü ziyaret etti.Program dahilinde toplam 4 günlük Aksaray ili Kooperatif ve İşletme gezisi  sonrasında 1 günlük İzmir Tire Süt Kooperatifi gezisi gerçekleştirildi.Sonuç olarak Aksaray ve İzmir ilinde Yetiştiricierin  koperatifleşme ve işletme karlılığı kapsamında birbirleri arasında olduğu gibi Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile de bir bütünleşme içerisinde olduğu görüşü tüm katılımcılarda en büyük izlenim olmuştur.Bu sayede kooperatiflerin faaliyetlerinin devamlılığı dikkat çekmiştir.Çünkü Ardahan ili olarak değerlendirdiğimizde bölgemizde kurulmasına rağmen tek faal koperatifin bulunmayışının nedeninin tek yumruk tek yürek olunmadığının sonucuna varılmıştır.Dolayısıyla bölge şartlarına uygun ürünü ve  pazarlama ağını oluşturmanın tek yolunun örgütlenmeden geçtiğinin kanısı tüm katılımcılarda oluşmuştur.Bu duruma gıpta etmemek elde değildir.En büyük kazanımımızda bu geziden sonra aslında bütünleşme ve birliktelik sağlanırsa neden olmasın sorusunu her katılımcının kendisine ve arkadaşına sormasıdır.Gezide Süt Kooperatifleri ve işletmeleri gezildi olumlu intibalar oluştu fakat bölgemiz olarak da değerlendirilmesi yapılarak bölgemizde daha çok besi hayvancılığı ve pazarlama sıkıntısının çözülmesi ile alakalı çalışmaların yapılması gerekliliği üzerinde duruldu.Sonucun sonucu olarak bölgemizde kooperatifler üzerindeki olumsuz yargıların kaldırılması,toplum yararına kuruluşlar haline getirilmesi,yetiştiricinin ürününü değerinde ve zamanında pazarlayabilmesi için kooperatifleşmenin olmazsa olmaz şart olması kanaati tüm katılımcıların kanaatidir. Bir elin nesi var,İki elin sesi var misali..........

 

 

                                                                                                             Tevcit DEĞİRMENCİ

                                                                                                              Ziraat Mühendisi

                                                                                                              Birlik Sorumlu Md.

 
önemli ziyaret

     TÜRKİYE ET VE SÜT KURUMU YETKİLİLERİNDEN BİRLİĞİMİZE  

                                                                                           ANLAMLI VE ÖNEMLİ ZİYARET

               Damızlık Sığır  Yetiştiricileri Birliğimizin Yönetim Kurul Başkanı YUNUS BAYDAR  ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı AKAN YILMAZ  Türkiye süt kurumu yetkililerini makamında ziyaret etti.Çok sıcak bir ortamda geçen sohbette özellikle Türkiye ve Ardahan da hayvancılık sorunları üzerinde duruldu.Ardahan’ın   büyükbaş hayvancılıkta önemli potansiyele sahip olduğu ancak son iki yıldır yaşanan canlı hayvan fiyatlarındaki düşüş ve istikrarsızlık ve  özellikle  ilimiz Ardahan’da yaşanan pazarlama konusundaki olumsuzluklar,geçen yıl yaşanan kaba yem sıkıntısıyla beraber  hayvancılığın  daha iyi seviyelere  gelmesine  engel teşkil ettiği vurgusu yapıldı.Ardahan ilimizin aynı zaman da meralarının kalitesi ve bu meralarda beslenen büyükbaş hayvanlarımızın  organik  ve yüksek aromatik değeri olan eti ve sütünün ekonomik ve sosyal olarak daha kıymetli olduğu kanaati oluşturuldu.Et ve Süt kurumunun özellikle bölgemizin yaşadığı büyük baş hayvancılık yetiştiricilerinin pazarlama sorununun çözümü için birlik başkanımızın önerileri ve üreticilerimizin taleplerini aldılar.Yeni görevi planı Et ve Süt kurumu başkanın talimatları doğrultusunda çalışma  yaptığı bilgisini aktardı. Özellikle yaklaşan Kurban Bayramı döneminde kurbanlık hayvan tedarikinin ilimizden  yapılması ,Et ve Süt kurumunun Ardahan’da  şube açması ,yeni  formülıze  edilecek sözleşmeli besiciliğin ilimizde uygulanması ve artıca gıda tarım il müdürlüğünden yetkili kesim hanelerinde  sözleşme yapılarak taze et  tedariğinin bir kısmının da  Ardahan’dan temin edilmesi ana talepler olarak ta iletilmiştir.

 

     

 
BAKANLAR KURULU KARARI
Devamını oku...
 
YÖNETMELİK
Devamını oku...
 
<< Başlat < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>